Ikki Tousen in Kyoto (Anime)

Tags
Anime, Dubbed

Ikkitousen OVA.

Watch Ikki Tousen in Kyoto Online

Ikki Tousen in Kyoto Dubbed